Επικοινωνία: 2710 235067

Έργα και ημέρες

Τα δέκα χρόνια εργασίας και συνεργασίας είναι πολλά.
Τόσο πολλά ώστε το δίκτυο Οικότοπος να καταγράφει μεγάλη εμπειρία σε μια σειρά διαφορετικών δράσεων και έργων.

Σε μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του έργου, το δίκτυο έχει δραστηριοποιηθεί σε εργασίες οι οποίες διακρίνονται στους παρακάτω τομείς:

Στρατηγική

Αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό στον δημόσιο τομέα και τους Ο.Τ.Α. αλλά και στο ιδιωτικό τομέα και την επιχειρηματικότητα. Αφορά όμως και τον σχεδιασμό, την χρηματοδότηση και την υλοποίηση επενδύσεων δημοσίου ή επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Περιβάλλον

Με στόχο την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, το δίκτυο Οικότοπος έχει υλοποιήσει δράσεις καταγραφής, σχεδιασμού και υλοποίησης έργων αλλά και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Πολιτισμός

Ο πολιτισμός μακριά από τα αστικά κέντρα έχει να κάνει με υποδομές που θα φιλοξενήσουν διάφορες δράσεις αλλά και με τοπικές εκδηλώσεις και γεγονότα που αναβαθμίζουν το τοπικό επίπεδο. Στο δίκτυο Οικότοπος ασχολούμαστε με την ανάδειξη, βελτίωση και επανάχρηση παλαιών κτιρίων αλλά και την διοργάνωση και υποστήριξη ποιοτικών τοπικών εκδηλώσεων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Οικότοπος
Σύμβουλοι Τοπικής Ανάπτυξης

Κεντρικά: Δεμέστιχα 2, Τρίπολη 22100

Τηλ. 2710.235067 Fax 2710.230219