Επικοινωνία: 2710 235067

Πελατολόγιο

Μερικοί από τους πελάτες και συνεργάτες μας είναι:

 • Επιμελητήριο Μεσσηνίας
 • Επιμελητήριο Λακωνίας
 • Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Μεσσηνία Α.Ε.
 • Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε.
 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Βορ. Πελοποννήσου Α.Ε.
 • Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε.
 • Κ.Ε.Κ. Διάσταση
 • ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
 • ΕΝ.Ο.Α.Ν. Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Νεμέας
 • ΕΝ.Ο.Α.Π. Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Πελοποννήσου
 • Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Πάρνωνα
 • Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Βορ. Πελοποννήσου
 • Μεσσηνιακό Σύμφωνο Ποιότητας
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας
 • Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Πελοπόννησο
 • ΤΕΔΚ Αρκαδίας
 • ΤΕΔΚ Αιτωλοακαρνανίας
 • ΕΟΜΜΕΧ
 • ΔΕΠΑ Αιγίου
 • Agropole
 • Cyprus Villages (Κύπρος)
 • Αγροτουριστική
 • Πολλοί επιχειρηματίες,  επενδυτές, αγρότες.

Στοιχεία επικοινωνίας

Οικότοπος
Σύμβουλοι Τοπικής Ανάπτυξης

Κεντρικά: Δεμέστιχα 2, Τρίπολη 22100

Τηλ. 2710.235067 Fax 2710.230219