Επικοινωνία: 2710 235067

Περιβάλλον

Είναι μια εποχή που όλοι είναι (ή φαίνονται) ευαισθητοποιημένοι με το περιβάλλον και την προστασία του. Στον ευαίσθητο αυτόν τομέα, όχι επειδή είναι μόδα αλλά επειδή ζούμε μέσα στο πολύτιμο αλλά πληγωμένο περιβάλλον της Πελοποννήσου, προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό στις μελέτες, τα έργα και τις δράσεις ευαισθητοποίησης.
Μέχρι σήμερα έχουμε να παρουσιάσουμε:

Περιβαλλοντικές μελέτες

 • Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Κοτυχίου.
 • Καταγραφή και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος του δήμου Ασκληπιείου Αργολίδας.
 • Διαχειριστικό Σχέδιο Όρους Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού για τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού.
 • Marketing plan για την προώθηση του αγροτουριστικού προϊόντος των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Parks Protection.
 • ΠΠΕΑ – Προμελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (δασική οδοποιία, τουριστικές – πτηνοκτηνοτροφικές κ.ά. μονάδες).
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Δασικής οδοποιίας, Φυτοτεχνικές, Φωτοερμηνείας και γενικότερα μελέτες δασικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Δασικά έργα

 • Διάνοιξη και βελτίωση αγροτοδασικών δρόμων, φυτοτεχνική διαμόρφωση των πρανών (Φιτσικό Κιτριών του δήμου Αβίας, Βενετία Τουρκολέκα του δήμου Φαλαισίας).
 • Προγραμματισμός παρεμβάσεων διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης περιαστικών δασών, αλσυλλίων και λοιπών εκτάσεων του δήμου Τεγέας.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

 • Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις πυρκαγιές και το Μαίναλο, για τον δήμο Βυτίνας.
 • Οδηγός Οργάνωσης Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Parks Protection.
 • Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Γνωριμία με το Όρος Πάρνωνα και τον Υγρότοπο Μουστού» για τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού.
 • Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και Ευαισθητοποίησης για ειδικές κατηγορίες (τσιγγάνοι).

Στοιχεία επικοινωνίας

Οικότοπος
Σύμβουλοι Τοπικής Ανάπτυξης

Κεντρικά: Δεμέστιχα 2, Τρίπολη 22100

Τηλ. 2710.235067 Fax 2710.230219