Επικοινωνία: 2710 235067

Leader Βορείας Πελοποννήσου

2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιάφεροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader Βορείας Πελοποννήσου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής – παραλαβής προτάσεων είναι η 2α Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μμ.

Στοιχεία επικοινωνίας

Οικότοπος
Σύμβουλοι Τοπικής Ανάπτυξης

Κεντρικά: Δεμέστιχα 2, Τρίπολη 22100

Τηλ. 2710.235067 Fax 2710.230219