Επικοινωνία: 2710 235067

Πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 17-2-2012

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί πριν από τις 1-10-2010 που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή / και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Περιοχές υλοποίησης προγράμματος: Όλη η ΕΛΛΑΔΑ

Μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου) τα οποία:

–      Έχουν, τουλάχιστον έναν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), από αυτούς που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 του παρόντος Οδηγού (Εφεξής επιλέξιμος Κ.Α.Δ.).

–      Λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

–      Έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010.

Ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης είναι το 40% του επενδυτικού σχεδίου. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι στις 10.000,00 € και ο μέγιστος έως 400.000,00€.

Μπορούν να πραγματοποιηθούν δαπάνες για:

–      Προμήθεια εξοπλισμού (έως 100%)

–      Κτιριακά – Διαμόρφωση χώρων – Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις (έως 60%)

–      Προβολή – Προώθηση (έως 25%)

–      Αμοιβές συμβούλων (έως  το 5%)

–      Άλλες δαπάνες (έως 6%)

Αναλυτικές πληροφορίες: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

http://www.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=238

http://www.efepae.gr, http://www.espa.gr

1. Αθλητικός τουρισμός
Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με τον αθλητισμό για λόγους αναψυχής. Οι αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής μπορούν να αναπτύσσονται:

–      στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, αετοσανίδα, κολύμβηση, θαλάσσιο έλκηθρο, λοιπά θαλάσσια αθλήματα[1]).

–      σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. κανόε – καγιάκ, rafting κ.ά).

–      σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή / και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ. χιονοδρομικό σκι, χιονοσανίδα, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών − δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία, μίνι−γκολφ κ.ά.).

2.            Θαλάσσιος τουρισμός
Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με το θαλάσσιο (marine) και το παράκτιο (coastal) περιβάλλον. Κατά κανόνα αφορά σε δραστηριότητες που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις και δραστηριότητες (π.χ. κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, ιστιοπλοΐα, yachting − motor boat − sailing boat κ.ά.). Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό θάλασσας ο οποίος περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο.
3. Τουρισμός υπαίθρου
Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον εξαιρουμένων των αστικών, των θαλάσσιων και των παράκτιων περιοχών. Οι κυριότερες επιμέρους μορφές που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ενδεικτικά:

–      Ο φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες.

–      Ο τουρισμός παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας που αναπτύσσεται σε περιοχές που διαθέτουν άξια παρατήρησης χλωρίδα ή πανίδα.

–      Ο περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου.

–      Ο περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο.

Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε λίμνες – ποτάμια, ορεινές, ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές, που περιγράφεται στην πρώτη περίπτωση.

4.            Γαστρονομικός τουρισμός
Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με την τοπική κουζίνα και την ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας μιας συγκεκριμένης περιοχής.

Οι κυριότερες επιμέρους ενέργειες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ενδεικτικά:

–      Διακριτή ενσωμάτωση της τοπικής κουζίνας στα προσφερόμενα εδέσματα.

–      Δημιουργία ή/και διάχυση γαστρονομικών και οινοτουριστικών διαδρομών.

–      Επισκέψεις σε μονάδες και εργαστήρια παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων (παραδοσιακά ελαιοτριβεία, αγροκτήματα, αμπελουργικές ζώνες, οινοποιεία, εργαστήρια κ.λπ.).

–      Γευσιγνωσία.

–      Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις.

–      Ειδικές εκθέσεις μόνιμου χαρακτήρα.

–      Εφαρμογές εικονικής περιήγησης.

Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

5.            Τουρισμός υγείας και ευεξίας
Η μορφή αυτή απευθύνεται σε επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους μέσω προγραμμάτων ολικής αναζωογόνησης και χαλάρωσης σε σωματικό, πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο. Η μορφή αυτή αφορά ακόμη σε επισκέπτες οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμΕΑ και συγκεκριμένα άτομα με κινητικά προβλήματα, με προβλήματα όρασης ή ακοής, άτομα τρίτης ηλικίας κ.λπ. Ζητούμενο εδώ είναι η διασφάλιση υποδομών και συνθηκών προσβασιμότητας για διάφορες κατηγορίες ΑμεΑ στις εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες.

[1] Όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 3131/1.3.1999 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, περί Έγκρισης του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 20 “Ταχύπλοα Ταχυκίνητα σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής” (ΦΕΚ Β΄ 444), όπως ισχύει.


Στοιχεία επικοινωνίας

Οικότοπος
Σύμβουλοι Τοπικής Ανάπτυξης

Κεντρικά: Δεμέστιχα 2, Τρίπολη 22100

Τηλ. 2710.235067 Fax 2710.230219