Επικοινωνία: 2710 235067

Αναπτυξιακές Εταιρίες Πελοποννήσου

Πάρνωνας
Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.
Δνση:
Λεωνίδιο Αρκαδίας 22300
Τηλ: +30 27570 22807
Fax: +30 27570 23230
Web site: www.parnonas.gr
E-mail: info@parnonas.gr

Βόρεια Πελοπόννησος
Αναπτυξιακή Εταιρεία Βορείου Πελοποννήσου ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.
Δνση:
Αλ. Παπαναστασίου 3, Λεβίδι Αρκαδίας 22002
Τηλ: +30 27960 22051,2
Fax: +30 27960 22050
Web site: www.anvope.gr
E-mail: anvope@tri.forthnet.gr

Αχαία
Αναπτυξιακή Αχαίας Α.Ε.
Δνση:
Αγ. Αλεξίου & Ουρ. Τσαπάρα 1, Καλάβρυτα Αχαίας 25001
Τηλ: +30 26920 24442,3
Fax: +30 26920 24333
Web site: www.achaiasa.gr
E-mail: achaiasa@otenet.gr

Ολυμπία
Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Ε.
Δνση:
Κρέστενα Ηλείας 27055
Τηλ: +30 2625 024990 – +30 2625 024289
Fax: +30 2625 024991
Web site: www.anol.gr
E-mail: info@anol.gr

Στοιχεία επικοινωνίας

Οικότοπος
Σύμβουλοι Τοπικής Ανάπτυξης

Κεντρικά: Δεμέστιχα 2, Τρίπολη 22100

Τηλ. 2710.235067 Fax 2710.230219