Επικοινωνία: 2710 235067

Χρηματοδότηση

Το έργο για την υλοποίηση των επενδύσεων θα υποστηριχθεί από τις δομές άμα τη προκηρύξει του έργου για τις περιφέρειες της χώρας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Οικότοπος
Σύμβουλοι Τοπικής Ανάπτυξης

Κεντρικά: Δεμέστιχα 2, Τρίπολη 22100

Τηλ. 2710.235067 Fax 2710.230219