Επικοινωνία: 2710 235067

Archive for March 2012

Παράταση του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

Η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων / ενισχύσεων στο Πρόγραμμα “Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον” πήρε παράταση μέχρι της 2/4/2012.

περισσότερα

Στοιχεία επικοινωνίας

Οικότοπος
Σύμβουλοι Τοπικής Ανάπτυξης

Κεντρικά: Δεμέστιχα 2, Τρίπολη 22100

Τηλ. 2710.235067 Fax 2710.230219